Planning Senzora

Nieuwbouwplan Senzora is nog volop in ontwikkeling. Voordat er gebouwd kan worden, moet er nog veel werk worden verricht. Onderstaand schema laat in hoofdlijnen zien welke stappen moeten worden doorlopen voordat de bouw kan starten.

Nieuwbouw Senzora Deventer

Masterplan presentatie

In april 2022 zijn er informatiebijeenkomsten georganiseerd voor omwonenden waarbij het masterplan van Senzora is gepresenteerd en omwonenden konden reageren op de plannen. Het Masterplan dient als basis voor het bestemmingsplan en als leidraad en toetsingskader voor de vervolguitwerkingen zoals het inrichtingsplan en de bouwplannen, zonder een definitief eindbeeld te geven.

Besluitvorming Masterplan

Half mei 2022 heeft het College van B&W ingestemd met het Masterplan en is het plan voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Start procedure bestemmingsplan

In het najaar van 2022 wordt gestart met het bestemmingsplanprocedure. Er worden dan informatiebijeenkomsten gehouden en de mogelijkheid gegeven eventuele zienswijze in te dienen.

Sloop panden

Vanaf juli 2022 wordt het asbest uit de panden verwijderen. Vervolgens zal in het vierde kwartaal 2022 gestart worden met de sloopwerkzaamheden.

Op 28 september 2022 was er een informatiebijeenkomst over de sloopwerkzaamheden voor omwonenden rondom het Senzora-terrein. De gehele presentatie kan je nog rustig nalezen door op onderstaande button te klikken.

Presentatie sloop Senzora-terrein
Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Vaststelling bestemmingsplan

Begin 2023 wordt het bestemmingsplan ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onherroepelijk bestemmingsplan

In het tweede kwartaal van 2023 wordt het bestemmingsplan onherroepelijk. De doorlooptijd van de bestemmingsplanprocedure is uiteraard afhankelijk van eventuele bezwaren en beroep. 

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Start Verkoop

De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2024 gestart wordt met de verkoop van de woningen.

Bouwrijp

In het eerste kwartaal van 2024 wordt de grond bouwrijp gemaakt.

Nieuwbouw Senzora Deventer
Nieuwbouw Senzora Deventer

Start bouw

Verwachting is dat we in het tweede kwartaal van 2024 kunnen gaan starten met de bouw.

Oplevering en woonrijp

Begin 2026 worden de woningen opgeleverd en het gebied woonrijp gemaakt.

Nieuwbouw Sensora Deventer
Blijf op de hoogte Nieuwsoverzicht
Wonen op een historische plek Nieuwbouw Senzora