Participatieplan Senzora

Een nieuw hoofstuk voor het Senzora-terrein! Onze ambitie is om het oude fabrieksterrein te transformeren naar een bijzonder, levendig en onderscheidend woonmilieu dat aantrekkelijk is voor diverse doelgroepen zodat het een toegevoegde waarde is voor de hele Raambuurt. Een wijk waar mensen samenleven op een eigentijdse, vernieuwende manier, maar met behoud van het historische aspect.

Op deze pagina willen we alle omwonenden en belangstellenden informeren over het participatieplan.

Onderscheidende en levendige woonbuurt Senzora Deventer
Wanneer in verkoop? Bekijk de planning