Participatieproces Senzora

Een nieuw hoofstuk voor het Senzora-terrein! Onze ambitie is om het oude fabrieksterrein te transformeren naar een bijzonder, levendig en onderscheidend woonmilieu dat aantrekkelijk is voor diverse doelgroepen zodat het een toegevoegde waarde is voor de hele Raambuurt. Een wijk waar mensen samenleven op een eigentijdse, vernieuwende manier, maar met behoud van het historische aspect.

Op deze pagina willen we alle omwonenden en belangstellenden informeren over het participatieproces.

Communicatie- & participatieplan

De transformatie van een bedrijfscomplex naar een meer open stedelijk gebied met een stevig woonprogramma, heeft grote impact op zijn directe omgeving. De ontwikkeling kan een waardevolle aanvulling betekenen voor de Raambuurt en de verdere omgeving, maar houdt ook veranderingen in die bij bewoners vragen oproepen. Om deze reden is er door Le Clercq Planontwikkeling/BPD gekozen voor een participatieproces, gericht op de direct omwonenden van het plangebied: de Raambuurt en de rand Knutteldorp, gelegen aan de singel. Download en bekijk hieronder het communicatie- en participatieplan voor Senzora.

Communicatie- & participatieplan Senzora
Senzora Deventer
Onderscheidende en levendige woonbuurt Senzora Deventer
Wanneer in verkoop? Bekijk de planning