Voortgang en vervolg van Senzora

17 juni '22

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het masterplan met een aantal aandachtspunten voor de verdere uitwerking ter besluitvorming bij de gemeenteraad voor te leggen. 

Inmiddels is de behandeling van het Masterplan door de raad geagendeerd. Op woensdagavond 22 juni is de beeldvormende behandeling van het masterplan in de gemeenteraad. Omwonenden van het voormalige terrein van Senzora en andere belanghebbenden kunnen die avond hun kijk op het plan met de raadsleden delen. Maar ook als geïnteresseerde in de nieuwbouw heb je de mogelijkheid om jouw stem te laten horen. 

Wil jij gebruik maken van deze mogelijkheid? Meld je dan aan bij de raadsgriffie via e-mailadres griffie@deventer.nl of telefoonnummer 0570 69 32 32. De inspreektijd bedraagt maximaal 5 minuten.

Als de raad het masterplan vaststelt, wordt het uitgewerkt tot bouwplan en een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Parrallel daaraan wordt gewerkt aan een beeldkwaliteitsplan en het bestemmingsplan. Uiteraard gaan wij deze plannen met je delen en je bij de verdere uitwerking van de plannen betrekken. 

Planning

In de tweede helft van 2022 wordt er gestart met de sloop. Vervolgens verwachten wij medio 2023 te kunnen starten met de verkoop van de woningen op het Senzora terrein. Als alles volgens planning verloopt wordt er in het voorjaar van 2024 gestart met de bouw en worden de eerste woningen opgeleverd aan het eind van 2025.

Senzora Expo

Oproep Senzora Expo: Er is veel interesse in de Senzora Expo. De komende twee weekenden heb je nog de gelegenheid om de Senzora Expo te bezoeken. De expo is geopend op zaterdag en zondag van 12 tot 16 uur.  

Blijf op de hoogte Nieuwsoverzicht
Onderscheidend binnenstedelijk woonmilieu Senzora