Uitnodiging informatiebijeenkomst Senzora-terrein

14 september '22

Op 13 juli 2022 heeft de gemeenteraad van Deventer het masterplan voor het Senzora-terrein vastgesteld. Bij de vaststelling van het masterplan zijn een aantal aandachtspunten voor de verdere uitwerking geformuleerd en is afgesproken dat wij als ontwikkelaar een participatieplan gaan opstellen om jou als omwonenden bij de verdere uitwerking van de plannen te betrekken. Dit gaan wij de komende periode oppakken.

Vooruitlopend op de verdere planvorming gaan we alvast de sloopwerkzaamheden uitvoeren van de panden die in het masterplan zijn aangeduid als ‘te slopen’. Het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden in met name de herfst en de winter is gunstiger voor jou als omwonende voor wat betreft geluids- en stofoverlast.

image alt

Uitnodiging informatiebijeenkomst over de sloopwerkzaamheden

In opdracht van BPD zal de Scheffer Groep het voormalige Senzora complex gaan slopen. Via de informatiebrief informeren wij je over de sloop en de uit te voeren werkzaamheden inclusief globale planning.

Op woensdag 28 september om 19.30 uur nodigen wij jou van harte uit voor een nadere toelichting op de uit te voeren sloopwerkzaamheden. De bijeenkomst vindt plaats in het Senzorapand aan de Bergsingel. Klik op de button hieronder voor meer informatie over de sloopwerkzaamheden van het Senzora-terrein.

Lees de informatiebrief
Wanneer gebeurt wat? Planning Senzora
Meer lezen? Overzicht van Senzora nieuws