Communicatie- & participatieplan Senzora

21 oktober '22

De transformatie van een bedrijfscomplex naar een meer open stedelijk gebied met een stevig woonprogramma, heeft grote impact op zijn directe omgeving. De ontwikkeling kan een waardevolle aanvulling betekenen voor de Raambuurt en de verdere omgeving, maar houdt ook veranderingen in die bij bewoners vragen oproepen. Om deze reden is er door Le Clercq Projectontwikkeling/BPD gekozen voor een participatieproces, gericht op de direct omwonenden van het plangebied: de Raambuurt en de rand Knutteldorp, gelegen aan de singel.

Download en bekijk hieronder het communicatie- en participatieplan voor Senzora.

Communicatie- & participatieplan Senzora
Meer informatie Participatie omwonenden
Altijd op de hoogte Nieuws Senzora